Mijn favorieten

WOZ taxatie

 

Wij zijn als enige NVM - makelaar in Delft ingeschreven als WOZ-taxateur in de WOZ kamer van de NRVT.

Mocht het zo zijn dat uw WOZ waarde van uw woning of bedrijfsobject te hoog is, dan kunnen wij u voor een taxatierapport opstellen per waardepeildatum 1 januari 2017. Deze kunt u dan gebruiken op het moment dat u bezwaar of beroep aantekent tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld. Mocht u gehoord willen worden door de gemeente, dan kunnen wij u van dienst zijn als deskundige.

De WOZ-waarde wordt steeds belangrijker en werkt op veel terreinen door. De WOZ-waarde is namelijk de basis voor de onroerende zaak belasting (ozb), de aanslag van de waterschapslasten, de aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en de vennootschapsbelasting.
Vanaf 2010 dient de WOZ-waarde ook als basis voor de schenk- en erfbelasting (successierechten). Let op een "nieuwe beschikking aanvragen" en daartegen in beroep gaan kan u vele euro's besparen. Met een taxatierapport van een WOZ-taxateur heeft u een sterk wapen in handen. Ook kunnen wij u helpen bij een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank.

Als gecertificeerd WOZ taxateur ingeschreven in de WOZ kamer van de NRVT, staan wij garant voor een objectieve en realistische taxatie van uw onroerend goed.

Wij hebben voor zowel voor particuliere als voor woningcorporaties meer malen onze diensten aan mogen bieden en zijn daarin voor de partijen succesvol geweest. Ook afgelopen jaar (2017) wisten veel mensen ons te vinden voor diverse contra - WOZ taxaties. Wilt u meer weten over onze werkwijze en eventueel aan verbonden kosten. Neem gerust contact met ons op.


Woning van de maand